Konkurs Gwiazdkowy: W puli nagród 1000 PLN!

Chcecie sprawić sobie wymarzony prezent pod choinkę? Wystarczy, że weźmiecie udział w naszym konkursie. Możecie wygrać nawet 350 PLN na zakupy w sklepie OdlewkiPerfum.pl!

Co trzeba zrobić,  aby wziąć udział w konkursie? Wystarczy polubić naszego  fan page’a,  zrobić zdjęcie swoich ulubionych perfum i wysłać na adres fan page zdjęcie wraz z odpowiedzią na pytanie: Dlaczego właśnie te perfumy zabrałabyś/ zabrałbyś na bezludną wyspę?

Konkurs rusza 1 grudnia a prace konkursowe można nadsyłać do 6 grudnia.

Każdy uczestnik konkursu wygrywa!

Każda osoba, która weźmie udział w konkursie i dodatkowo udostępni informacje o konkursie na swojej osi czasu zostaje nagrodzona rabatem 7% na zakupy w sklepie Odlewkiperfum.pl . Co trzeba zrobić?  Trzeba wziąć udział w konkursie i udostępnić banner konkursowy na Facebooku.  Rabat będzie udzielany indywidualnie tylko Uczestnikom konkursu  po wysłaniu  linka potwierdzającego udostępnienie na adres mailowy: sklep@odlewkiperfum.pl.

Polub fan page OdlewkiPerfum.pl - Wyślij (2)

Oto szczegółowy regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU: PERFUMY NA BEZLUDNĄ WYSPĘ

I. Informacje ogólne:

1) Organizatorem konkursu jest sklep Odlewkiperfumy.pl reprezentowanym przez firmę www.zapachnij.pl Kazimierz Rosa ul. Goszczyńskiego 4/32 w Sosnowcu.
2) Administratorem konkursu jest firma iMedia Solutions.
3) Konkurs ma charakter otwarty.
4) Udział w konkursie jest bezpłatny.

II. Warunki udziału w konkursie

1) Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook.com.

2) Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić wszystkie z poniższych warunków:

zdjęcie swoich ulubionych perfum wraz z opisem, dlaczego właśnie te perfumy Uczestnik zabrałby na bezludną wyspę

3) Zdjęcie musi być wykonane osobiście przez Uczestnika. Nie wezmą udziału w konkursie zgłoszenia, które zawierają fotografie producenta perfum.

4) Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie wszystkich wymagań wymienionych w punkcie 2.

5) Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz na stronach internetowych Sklepu, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.

III. Nagrody

1. Pula nagród w konkursie wynosi 1000 PLN
2. Nagrody to:
a) bon o wartości 350 PLN za I miejsce
b) bon o wartości 250 PLN II miejsce
c) bon o wartości 150 PLN III miejsce
d) bon o wartości 50 PLN – dla każdej z 5 osób, która otrzyma wyróżnienie

IV. Zasady dotyczące przyznawania nagród

1. Spośród uczestników wybierzemy 8 osób, które wygrają bony zakupowe do sklepu Odlewkiperfum.pl

2. Wyboru zwycięzców dokonają jury w składzie: Magdalena Rosa (OdlewkiPerfum.pl) oraz pirath (Perfumomania.pl)

3. Przy wyborze laureatów oceniane będzie spełnienie warunków z punktu 2. oraz kreatywność i pomysłowość.

4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Ostateczna decyzja co do wyboru laureatów należy do jury i nie ma od niej odwołania.

V. Terminarz.

1. Konkurs będzie trwał 6 dni o daty 1 grudnia 2014 (poniedziałek) do 6 grudnia 2014 (sobota).

2. Ostateczny termin nadsyłania prac to 6 grudnia 23.59. Wszystkie osoby, które wezmą udział w konkursie po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

3. Wyniki konkursu ukażą się do 2 dni po zakończeniu konkursu.

4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora poprzez prywatną wiadomość na portalu Facebooku.com. Poza tym lista zwycięzców będzie ogłoszona publicznie na fanpage’u Odlewkiperfum.pl.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Wynik konkursu nie podlega odwołaniom.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

4. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook.com, ani z nim związana. Portal Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za postanowienia regulaminu oraz ewentualne roszczenia uczestników wobec Organizatora.